Αρχική

Κέντρο πληροφόρησης σχετικά με τα εναλλακτικά καύσιμα

Η θέση μας

Η συνεπεξεργασία συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη

Οι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η ενίσχυση της
κυκλικής οικονομίας
Κυκλική οικονομία

Είναι η συνολική προώθηση της μείωσης των αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών και ενέργειας.

, αποτελούν για τον Τιτάνα προτεραιότητα. Στην κατεύθυνση αυτή προκρίνεται η
συνεπεξεργασία
Συνεπεξεργασία

Στην τσιμεντοβιομηχανία είναι η ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση υλικών από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ. Τα εναλλακτικά καύσιμα υποκαθιστούν μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα. Είναι απόβλητα, προϊόντα επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

, η αξιοποίηση δηλαδή επεξεργασμένων στερεών αστικών απορριμμάτων ως
εναλλακτικά καύσιμα
Εναλλακτικά καύσιμα

Είναι παραπροϊόντα ή απόβλητα άλλων βιομηχανικών κλάδων, προϊόντα μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

για την παραγωγή
κλίνκερ
Κλίνκερ

Το ενδιάμεσο προϊόν που απαιτείται για την παραγωγή τσιμέντου.

. Και αυτό γιατί συνεισφέρει έμπρακτα στην αποδοτική χρήση των πόρων, την ανάκτηση ενέργειας και υλικών και την εκτροπή τους από την ταφή, που παραμένει ως σήμερα η διαχειριστική λύση για τα απόβλητα σε υψηλά ποσοστά στην Ελλάδα.

H εταιρεία μας σε αριθμούς

KPI Title #1
12.000
KPI Title #2
12.000
KPI Title #3
12.000
KPI Title #4
12.000

Εργοστάσιο Ευκαρπίας

Σημείο αναφοράς στην τοπική ανάπτυξη

Στην Ευκαρπία, στο νομό Θεσσαλονίκης, λειτουργεί 1 από τα 3 εργοστάσια τσιμέντου του Τιτάνα στην Ελλάδα, από το 1962. Μέσα από την παραγωγική μας δραστηριότητα τοπικά, υποστηρίζουμε περισσότερες από 300 θέσεις εργασίας και περισσότερους από 300 συνεργάτες ενώ στηρίζουμε την οικονομία με επενδύσεις που τα τελευταία 20 χρόνια έχουν ξεπεράσει τα 200 εκ. ευρώ.
 

Άριστες περιβαλλοντικές επιδόσεις

Το εργοστάσιο Ευκαρπίας είναι μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής τσιμέντου στην Ευρώπη. Η διαχρονική μας περιβαλλοντική επίδοση είναι πάντα εντός των εθνικών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών και βελτιώνεται συνεχώς, όπως φαίνεται και από τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
μάθε περισσότερα

Γενικά για την Συνεπεξεργασία

Βιώσιμη λύση που χρησιμοποιείται από την τσιμεντοβιομηχανία διεθνώς, για περισσότερα από 40 χρόνια

Συνεπεξεργασία
Συνεπεξεργασία

Στην τσιμεντοβιομηχανία είναι η ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση υλικών από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ. Τα εναλλακτικά καύσιμα υποκαθιστούν μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα. Είναι απόβλητα, προϊόντα επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

στην τσιμεντοβιομηχανία είναι η ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας και υλικών κατά τη διαδικασία της παραγωγής
κλίνκερ
Κλίνκερ

Το ενδιάμεσο προϊόν που απαιτείται για την παραγωγή τσιμέντου.

, που είναι το πρώτο στάδιο για την παραγωγή τσιμέντου. Αποτελεί βιώσιμη λύση, συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική της ανακύκλωσης. Πρόκειται για τεχνολογία που χρησιμοποιείται από την τσιμεντοβιομηχανία, στην Ευρώπη και διεθνώς, για περισσότερα από 40 χρόνια. Είναι μία απολύτως ασφαλής, άμεσα εφαρμόσιμη λύση και μία διαδικασία που ακολουθεί αυστηρές προδιαγραφές και πρότυπα, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής, της ποιότητας των προϊόντων, αλλά και της απρόσκοπτης λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας.
μάθε περισσότερα