Εργοστάσιο Ευκαρπίας

Εργοστάσιο Ευκαρπίας: συμβολή στην τοπική ανάπτυξη

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί οργανικό κομμάτι της δραστηριότητάς μας από το 1962. Στην Ευκαρπία λειτουργεί 1 από τα 3 εργοστάσια τσιμέντου του Τιτάνα στην Ελλάδα και μέσα από την παραγωγική μας δραστηριότητα τοπικά, υποστηρίζουμε άμεσα και έμμεσα περισσότερες από 300 θέσεις εργασίας, αλλά και περισσότερους από 300 συνεργάτες/προμηθευτές ενώ στηρίζουμε την οικονομία με επενδύσεις που τα τελευταία 20 χρόνια έχουν ξεπεράσει τα 200 εκ. ευρώ.
Είμαστε ένας υπεύθυνος πολίτης, υποστηρίζοντας την τοπική κοινωνία με πρωτοβουλίες κοινωνικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα και δράσεις που βελτιώνουν τις υποδομές και την καθημερινότητα των κατοίκων της Ευκαρπίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Λειτουργούμε αποδεδειγμένα πάντα με γνώμονα τις αρχές τις βιώσιμης ανάπτυξης, διασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη για την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Η
συνεπεξεργασία
Συνεπεξεργασία

Στην τσιμεντοβιομηχανία είναι η ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση υλικών από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ. Τα εναλλακτικά καύσιμα υποκαθιστούν μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα. Είναι απόβλητα, προϊόντα επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

εντάσσεται καθαρά μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συνεισφέροντας στην αποδοτική χρήση των πόρων, την ανάκτηση πρώτων υλών και ενέργειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Infographic για τη λειτουργία και την παρουσία του εργοστασίου

Άριστες περιβαλλοντικές επιδόσεις

Το εργοστάσιο Ευκαρπίας είναι μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής τσιμέντου στην Ευρώπη, με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO14001, που διασφαλίζει την πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και την επίτευξη άριστων περιβαλλοντικών επιδόσεων. Η εταιρεία μας, πρωτοπόρος στη διαχείριση του περιβάλλοντος, εφάρμοσε βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές πολύ πριν αυτές θεσμοθετηθούν από τη νομοθεσία. Η διαχρονική μας περιβαλλοντική επίδοση είναι πάντα εντός των εθνικών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών και βελτιώνεται συνεχώς, όπως φαίνεται και από τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Γνωρίζατε ότι:

 • Το εργοστάσιο του Τιτάνα στην Ευκαρπία είναι αδειοδοτημένο και αξιοποιεί ήδη από το 2014, χωρίς καμία παρέκκλιση,
  εναλλακτικά καύσιμα
  Εναλλακτικά καύσιμα

  Είναι παραπροϊόντα ή απόβλητα άλλων βιομηχανικών κλάδων, προϊόντα μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

  μέσω της
  συνεπεξεργασίας
  Συνεπεξεργασία

  Στην τσιμεντοβιομηχανία είναι η ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση υλικών από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ. Τα εναλλακτικά καύσιμα υποκαθιστούν μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα. Είναι απόβλητα, προϊόντα επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

  , αποτελεσματικά και με ασφάλεια.
 • Ο κλίβανος της παραγωγής τσιμέντου του Τιτάνα στην Ευκαρπία είναι απολύτως κατάλληλος για χρήση εναλλακτικών καυσίμων και από τους πιο σύγχρονους στην Ευρώπη. Κατασκευάστηκε το 2003 με μία επένδυση που ξεπέρασε τα 150 εκατ. ευρώ και είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO14001.
 • Το εργοστάσιο χρησιμοποιεί υπερσύγχρονο εξοπλισμό αντιρρύπανσης και εφαρμόζει βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που διασφαλίζουν περιβαλλοντική επίδοση καλύτερη και από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, όπως φαίνεται και από τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τις εκθέσεις για τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 που το εργοστάσιο αξιοποιεί εναλλακτικά καύσιμα στην παραγωγική διαδικασία.
 • Οι εκπομπές αερίων του εργοστασίου Ευκαρπίας δεν επηρεάζονται από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων. Οι αρμόδιοι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας λάβει υπόψη και τις κατευθυντήριες οδηγίες των ειδικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, έχουν ορίσει πολύ αυστηρό πλαίσιο παρακολούθησης των εκπομπών.
 • Η τήρηση των οριακών τιμών αερίων ρύπων σε γειτονικές περιοχές εξασφαλίζεται μέσω ειδικών μελετών διασποράς. Τέτοια μελέτη έχει υλοποιηθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει ενταχθεί, όπως προβλέπεται, στον φάκελο της αίτησής μας. Σύμφωνα με τη μελέτη, από την αιτούμενη τροποποίηση δεν προκύπτει καμία επιβάρυνση του περιβάλλοντος αλλά και ειδικότερα της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης μπορείτε να δείτε εδώ ενώ το πλήρες κείμενο θα το βρείτε εδώ.
 • Η περιβαλλοντική επίδοσή μας είναι πάντα εντός των εθνικών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών και βελτιώνεται συνεχώς. Στο εργοστάσιο Ευκαρπίας ακολουθούμε ένα πρόγραμμα συνεχών και περιοδικών μετρήσεων, τόσο των σημειακών πηγών με σύγχρονα συστήματα, όπως φασματοσκοπία FTIR, τα οποία συντηρούνται και βαθμονομούνται από ανεξάρτητα εργαστήρια, όσο και των διάχυτων πηγών. Τις μετρήσεις των αέριων εκπομπών του εργοστασίου μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο envi-platform.titan.gr
Infographic περιβαλλοντικών επιδόσεων του εργοστασίου