Γενικά για την Συνεπεξεργασία

Σχετικά με τη συνεπεξεργασία εναλλακτικών καυσίμων

Συνεπεξεργασία
Συνεπεξεργασία

Στην τσιμεντοβιομηχανία είναι η ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση υλικών από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ. Τα εναλλακτικά καύσιμα υποκαθιστούν μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα. Είναι απόβλητα, προϊόντα επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

στην τσιμεντοβιομηχανία είναι η ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας και υλικών κατά τη διαδικασία της παραγωγής
κλίνκερ
Κλίνκερ

Το ενδιάμεσο προϊόν που απαιτείται για την παραγωγή τσιμέντου.

, που είναι το πρώτο στάδιο για την παραγωγή τσιμέντου.
Αποτελεί βιώσιμη λύση, συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική της ανακύκλωσης. Είναι ένα κρίσιμο στάδιο του μοντέλου της
κυκλικής οικονομίας
Κυκλική οικονομία

Είναι η συνολική προώθηση της μείωσης των αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών και ενέργειας.

που συνολικά προωθεί τη μείωση της ταφής των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών και ενέργειας.
Πρόκειται για τεχνολογία που χρησιμοποιείται από την τσιμεντοβιομηχανία, στην Ευρώπη και διεθνώς, για περισσότερα από 40 χρόνια και σε αρμονική συμβίωση με τις τοπικές κοινωνίες.
Είναι μία απολύτως ασφαλής, άμεσα εφαρμόσιμη λύση και μία διαδικασία που ακολουθεί αυστηρές προδιαγραφές και πρότυπα, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής, της ποιότητας των προϊόντων, αλλά και της απρόσκοπτης λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας.

Γνωρίζατε ότι:

 • Η
  συνεπεξεργασία
  Συνεπεξεργασία

  Στην τσιμεντοβιομηχανία είναι η ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση υλικών από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ. Τα εναλλακτικά καύσιμα υποκαθιστούν μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα. Είναι απόβλητα, προϊόντα επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

  εναλλακτικών καυσίμων
  Εναλλακτικά καύσιμα

  Είναι παραπροϊόντα ή απόβλητα άλλων βιομηχανικών κλάδων, προϊόντα μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

  , μεταξύ των οποίων και το
  SRF/RDF
  SRF (Solid Recovered Fuel) / RDF (Refuse Derived Fuel)

  Εναλλακτικό καύσιμο που μπορεί να προκύψει από τη βιομηχανική επεξεργασία των υπολειμμάτων της ανακύκλωσης εμποροβιομηχανικών αποβλήτων και συσκευασιών, καθώς και από την επεξεργασία αστικών στερεών απορριμμάτων. Περιλαμβάνει χαρτί, πλαστικό, ύφασμα και πολύ μικρές ποσότητες ξύλου, ενώ δεν περιλαμβάνει μέταλλα, βιοαπόβλητα -που οδηγούνται για κομποστοποίηση- και ανακυκλώσιμα υλικά.

  Ακολουθεί το ποιοτικό πρότυπο ΕΝ 15359.

  , είναι μια καθόλα ασφαλής διαδικασία. Η σχετική διαβεβαίωση υπάρχει ήδη και μάλιστα από τα πλέον αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας μελετήσει και λάβει υπόψη και τις κατευθυντήριες γραμμές των ειδικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχουν εγκρίνει ήδη από το 2010 αυτή την παραγωγική διαδικασία, η οποία μάλιστα έχει αναδειχτεί σε «βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική». Αυτό αποτυπώνεται στην Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές της ΕΕ (2010/75/ΕΕ) (1), την Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (2013/163/ΕΕ) για τη θέσπιση των συμπερασμάτων βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (2) και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την Κυκλική Οικονομία της ΕΕ COM (2017) 34 final/26.1.2017 (3).
 • Η
  συνεπεξεργασία
  Συνεπεξεργασία

  Στην τσιμεντοβιομηχανία είναι η ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση υλικών από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ. Τα εναλλακτικά καύσιμα υποκαθιστούν μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα. Είναι απόβλητα, προϊόντα επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

  προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (4) και από το Εθνικό Επιχειρησιακό Πλαίσιο για την Κυκλική Οικονομία, όπως αυτό μετεξελίχθηκε στην Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία (5) που υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018.
 • Ήδη, από το 2012 έχει υπογραφεί εθελοντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων, στο πλαίσιο της βιομηχανικής συμβίωσης και της
  κυκλικής οικονομίας
  Κυκλική οικονομία

  Είναι η συνολική προώθηση της μείωσης των αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών και ενέργειας.

  , η οποία ανανεώθηκε τον Ιούλιο του 2019. Επιπλέον, καθώς η τσιμεντοβιομηχανία ανήκει στους κλάδους έντασης ενέργειας, η συμφωνία αυτή αποτελεί εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των στόχων της χώρας.
 • Εργοστάσια στην Ευρώπη υποκαθιστούν συμβατικά καύσιμα με
  εναλλακτικά καύσιμα
  Εναλλακτικά καύσιμα

  Είναι παραπροϊόντα ή απόβλητα άλλων βιομηχανικών κλάδων, προϊόντα μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

  σε ποσοστό που αγγίζει το 95%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος υποκατάστασης βρίσκεται στο 46% με την Ελλάδα να είναι κάτω από το 10%.

Τι ισχύει για τη συνεπεξεργασία εναλλακτικών καυσίμων

 • Άμεση μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
  • Το 2019, μέσω της
   συνεπεξεργασίας
   Συνεπεξεργασία

   Στην τσιμεντοβιομηχανία είναι η ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση υλικών από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ. Τα εναλλακτικά καύσιμα υποκαθιστούν μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα. Είναι απόβλητα, προϊόντα επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

   εναλλακτικών καυσίμων στα εργοστάσια του Τιτάνα στην Ελλάδα οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 75.000.
 • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
  • Αντίστοιχα, το 2019, εξοικονομήθηκαν περίπου 100.000 τόνοι ορυκτών πόρων μέσω της
   συνεπεξεργασίας
   Συνεπεξεργασία

   Στην τσιμεντοβιομηχανία είναι η ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση υλικών από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ. Τα εναλλακτικά καύσιμα υποκαθιστούν μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα. Είναι απόβλητα, προϊόντα επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

   εναλλακτικών καυσίμων στα εργοστάσια του Τιτάνα στην Ελλάδα.
 • Αποφυγή ταφής υλικών από τα οποία μπορούν να ανακτηθούν ενέργεια και πρώτες ύλες.
 • Συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην ενίσχυση της
  κυκλικής οικονομίας
  Κυκλική οικονομία

  Είναι η συνολική προώθηση της μείωσης των αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών και ενέργειας.

  και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τι δεν ισχύει για τη συνεπεξεργασία εναλλακτικών καυσίμων

 • Η
  συνεπεξεργασία
  Συνεπεξεργασία

  Στην τσιμεντοβιομηχανία είναι η ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση υλικών από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ. Τα εναλλακτικά καύσιμα υποκαθιστούν μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα. Είναι απόβλητα, προϊόντα επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

  δεν είναι αποτέφρωση ανεπεξέργαστων απορριμμάτων.
 • Τα
  εναλλακτικά καύσιμα
  Εναλλακτικά καύσιμα

  Είναι παραπροϊόντα ή απόβλητα άλλων βιομηχανικών κλάδων, προϊόντα μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

  δεν είναι σκουπίδια. Είναι αποκλειστικά προϊόντα βιομηχανικής επεξεργασίας αποβλήτων, που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν περαιτέρω και διαφορετικά θα οδηγούνταν σε ταφή.
  • Ακολουθούν αυστηρές προδιαγραφές και πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη διασφάλιση της υγείας εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής, της ποιότητας των προϊόντων, αλλά και της απρόσκοπτης λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Η
  συνεπεξεργασία
  Συνεπεξεργασία

  Στην τσιμεντοβιομηχανία είναι η ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση υλικών από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ. Τα εναλλακτικά καύσιμα υποκαθιστούν μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα. Είναι απόβλητα, προϊόντα επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

  δεν είναι ανταγωνιστική της ανακύκλωσης.
  • Είναι συμπληρωματική τεχνολογία που βρίσκεται ψηλά στην ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων.
 • Οι εκπομπές αερίων του εργοστασίου δεν επηρεάζονται από την αξιοποίηση
  εναλλακτικών καυσίμων
  Εναλλακτικά καύσιμα

  Είναι παραπροϊόντα ή απόβλητα άλλων βιομηχανικών κλάδων, προϊόντα μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

  .
  • Τα όρια των εκπομπών ορίζονται και ελέγχονται από αυστηρό ρυθμιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο.
  • Το πλαίσιο έχει διαμορφωθεί ακολουθώντας τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
  • Η τήρηση των οριακών τιμών αερίων ρύπων σε γειτονικές περιοχές εξασφαλίζεται μέσω ειδικών μελετών διασποράς.